เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆ เพื่อต่อยอดไปในพื้นที่ใหญ่

คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับ สับตำแหน่งตัวอักษร

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส

ผู้ก่อตั้งโครงการ changebangkapi.com

ร้องเรียน

เมื่อคุณมีปัญหาเพียง
ส่งเรื่องมาหาเรา

รับฟัง

เราพร้อมเป็นคนกลาง
แก้ปัญหาให้คุณ

ลงพื้นที่

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา
อย่างตรงจุด

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
และตรวจสอบได้