ปัญหาที่ลงพื้นที่แล้ว
ปัญหาที่รอการแก้ไข
เขตบางกะปิ

นํ้าท่วมขัง – sfdfdfasdfฟหกดฟหกด

sfdfdfasdfฟหกดฟหกด