ปัญหาที่ลงพื้นที่แล้ว
ปัญหาที่รอการแก้ไข
เขตบางกะปิ

ยาเสพติด – asdfdfdfdf

asdfdfdfdf