ปัญหาที่ลงพื้นที่แล้ว
ปัญหาที่รอการแก้ไข
เขตบางกะปิ

ตลาดทางเท้ารุกลํ้า – ฟกหกดกดกดกด

ฟกหกดกดกดกด

เขตบางกะปิ

ตลาดทางเท้ารุกลํ้า – มีตลาดเปิดขายของริมทางเยอะมากเลยครับฝากช่วยลงพื้นที่หน่อยครับ

มีตลาดเปิดขายของริมทางเยอะมากเลยครับฝากช่วยลงพื้นที่หน่อยครับ