ปัญหาที่ลงพื้นที่แล้ว
ปัญหาที่รอการแก้ไข
เขตพระนคร

ตลาดทางเท้ารุกลํ้า – scscs

scscs

เขตพระนคร

ตลาดทางเท้ารุกลํ้า – หหแแแ

หหแแแ